EnglishРусский
 • Розпочала роботу нова версія сайту кафедри ТЕЕВ
 • Видано новий підручник з ТОЕ
 • Графік консультацій викладачів кафедри ТЕЕВ можно переглянути тут
 • Список рекомендованої літератури з ТОЕ
 • Сайт нашого університету
 • Сайт ІнЕЕЕМ
 • Завітайте на сайт з подібної тематики: Івановський Енергетичний Інститут
 •   021021, Україна, м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 9. E-mail:BKuch@ukr.net


      Кафедра теоретичної електротехніки та електричних вимірювань є загальноінженерною. Заснована в 1968 році д.т.н., професором Карповим Ю.О. і є складовою частиною факультету електроенергетики інституту електроенергетики та електромеханіки ВНТУ.
      На кафедрі працює два доктори технічних наук, чотири кандидати технічних наук, чотири асистенти, п’ять інженерів. З 2001 року кафедрою завідує д.т.н., професор Кухарчук Василь Васильович.
      Викладачами кафедри закладаються знання з таких фундаментальних дисциплін, як теоретична електротехніка, промислова та силова електроніка, вимірювальна та перетворювальна техніка.
      Учбові лабораторії з постійного та змінного струмів, електромагнітного поля, промислової та силової електроніки, метрології та електричних вимірювань, інформаційно-вимірювальної техніки на сучасному науковому рівні забезпечують усі дисципліни, які читаються викладачами кафедри.
      Навчально-методична та освітня діяльність кафедри повністю забезпечена підручниками, навчальними посібниками, методичними вказівками, лабораторними стендами з комп'ютерними технологіями навчання.
      Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження електромагнітних процесів в нелінійних колах, системах і середовищах, розробку комп'ютерно-вимірювальних систем, мікропроцесорних засобів контролю та їхнього метрологічного забезпечення. Результатом наукової діяльності викладачів та співробітників кафедри є публікація більш ніж шестисот статей в різних виданнях, п’яти монографій, семи навчальних посібників з грифом МОН України та одного підручника. Науковцями кафедри одержано вісімдесят авторських свідоцтв на винаходи, захищено п'ятнадцять дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук і одна докторська дисертація. Науковим колективом кафедри було розроблено та впроваджено у виробництво ряд пристроїв, експериментальних та промислових зразків, які дозволили отримати значний економічний ефект у виробництві.