EnglishРусский


Кухарчук Василь Васильович
завідувач кафедри ТЕЕВ ВНТУ, д.т.н., професор

    Народився 19 вересня 1952 року на Вінниччині. У 1975 році закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю електронні обчислювальні машини. Після його закінчення працював на Вінницькому заводі радіотехнічної апаратури у відділі автоматизованих систем управління технологічними процесами на посадах інженера-електроніка, начальника конструкторського бюро, а з 1983 року на кафедрі автоматики і інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького політехнічного інституту на посадах асистента, старшого викладача, доцента. З 1995 року працює на посаді доцента, а з 2000 року на посаді професора кафедри метрології та промислової автоматики. У 1988 році захистив кандидатську, а в 1999 році докторську дисертацію у Вінницькому державному технічному університеті за спеціальністю 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин. З лютого 2001 року завідує кафедрою теоретичної електротехніки та промислової електроніки. За роки наукової і педагогічної діяльності доктор технічних наук, професор Кухарчук В.В. опублікував понад 200 наукових і 20 методичних праць. Автор 3 монографій, 7 навчальних посібників з грифом МОН України, одного підручника, 85 статей у наукових фахових журналах, а також 25 авторських свідоцтв на винаходи СРСР, патентів України та Російської Федерації. Входить до складу спеціалізованих Рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій у Вінницькому національному технічному університеті за спеціальністю 05.11.13.
    Викладає дисципліни:"Основи метрології та електричних вимірювань", "Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці", "Контрольно-вимірювальні системи в екології"
    Науковий напрямок досліджень: "Метрологія та вимірювання"
    E-mail: BKuch@ukr.net
    Персональна сторінка: kuharchukv.vk.vntu.edu.ua

Карпов Юхим Овдійович
д.т.н., професор, заслужений діяч вищої школи СРСР,
член Нью-Йоркської академії наук
    Народився в 1933 році. В 1955 р. закінчив Томський електромеханічний інститут інженерів залізничного транспорту. Кандидатську дисертацію захистив в 1961 році, а в 1967 – докторську. З 1970 по 2001 рік - завідувач кафедри "Теоретичні основи електротехніки", спочатку ВПІ, а потім ВДТУ. Має більш, ніж 160 наукових публікацій, з них – 2 монографії, 5 навчальних посібників, 12 авторських свідоцтв. В 1983 році присвоєно почесне звання "Почесний діяч вищої школи УССР".
    Науковий напрямок досліджень: "Аналіз та синтез нелінійних електричних кіл"

    Персональна сторінка: karpov.vk.vntu.edu.ua
Мадьяров В’ячеслав Губейович
к.т.н., доцент кафедри ТЕЕВ
    Народився 4 квітня 1952 року. Закінчив Вінницький політехнічний інститут в 1974 році, в 1984 р. – закінчив аспірантуру. В 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Електромагнітні поля та сили в котлах надкритичного тиску”. В свій час займався проблемами електромагнітних полей в парогенераторах НКТ, енергозбереження та обліку електричної енергії. З лютого 2002 року – декан ФЕЕ. До цього працював на посадах інженера кафедри ТОЕ, асистента, старшого викладача, доцента. Викладає дисципліни: ”Теоретичні основи електротехніки”, ”Теоретич-на електротехніка”.
    Науковий напрямок досліджень: "Вібродіагностика"
    Тел.: (0432) 44-06-26
    E-mail: madjarov@energo.vstu.vinnica.ua
    Персональна сторінка: madjarov.vk.vntu.edu.ua
Кацив Самоїл Шулімович
к.т.н., доцент кафедри ТЕЕВ
    Народився в 1950 році. В 1972 р. закінчив Київський політехнічний інститут. У ВНТУ працює з 1994 р. Кандидатську дисертацію захистив у 2004 р. Науковий керівник Мокін Б.І.
    На кафедрі викладає дисципліни “Теорія електричних та електронних кіл”, “Основи електротехніки та електроніки”. Працює над розробкою програмного забезпечення щодо використання обчислювальної техніки в навчальному процесі кафедри. Приймає активну участь в науковій роботі.
    Персональна сторінка: kaciv.vk.vntu.edu.ua
Юкиш Марина Йосипівна
к.т.н., доцент кафедри ТЕЕВ
    Народилась 04 березня 1980 у м. Вінниця. У 2002 р. закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Системи управління і автоматики" та здобула кваліфікацію магістра комп’ютеризованих систем, автоматики і управління. В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію та тему “Оптико-електронні засоби контролю параметрів обертального руху” зі спеціальності 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Науковий керівник – д.т.н, проф. Кухарчук В. В.
    Активно займалася громадською роботою, була співголовою Студентської ради ВНТУ та секретарем Ради молодих учених. Вільно володіє англійською та німецькою мовами, має диплом перекладача за цим фахом. Опублікувала більш як 25 наукових праць, з них 5 патентів на винаходи у співавторстві.
    Викладає дисципліни:"Основи метрології та електричних вимірювань", "Теоретичні основи електротехніки"
    Науковий напрямок досліджень: "Оптико-електронні вимірювальні перетворювачі"

    Персональна сторінка: jukisch.vk.vntu.edu.ua
Говор Ігор Констянтинович
асистент кафедри ТЕЕВ
    Народився в 1955 році. В 1980 р. закінчив Вінницький політехнічний інститут. На кафедрі працює з 1977 року. Викладає дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”, “Перетворювальна техніка”, “Промислова електроніка”. Приймає активну участь в госпдоговірних роботах. Має три авторських свідоцтва. Займається розробкою та впровадженням в навчальний процес нових лабораторних робіт з ”Промислової електроніки”.
    Персональна сторінка: govor.vk.vntu.edu.ua
Ведміцький Юрій Григорович
к.т.н., доцент кафедри ТЕЕВ
    Народився в 1965 році в м. Вінниці. В 1989 р. з відзнакою закінчив Вінницький політехнічний інститут. З того ж року працює на кафедрі спочатку в спеціалізованій науково-технічній лабораторії “Тиристор”, а після закінчення в 1994 р. аспірантури - на викладацькій роботі. Викладає дисципліни “Теорія електричних сигналів і кіл, “Теоретичні основи електротехніки”, “Перетворювальна техніка”, “Промислова електроніка”.
    Приймає участь в науковій та госпдоговірній роботах кафедри. Має ряд опублікованих наукових статей та навчальних посібників. Відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри.
    E-mail: wjg@ukr.net
    Персональна сторінка: vedmickiy.vk.vntu.edu.ua
Усов Віктор Васильович
к.т.н., доцент кафедри ТЕЕВ
  Народився в 1984 році. В 2006 р. з закінчив Вінницький національний технічний університет. В 2009 р. захистив дисертацію на тему "Вимірювання параметрів крокових електромеханічних перетворювачів".
    Викладає дисципліни "Основи метрології та електричних вимірювань", “Теорія електричних сигналів і кіл, “Теоретичні основи електротехніки”.
    E-mail: usov386@gmail.com
    Персональна сторінка: usov.vk.vntu.edu.ua
Коваль Андрій Миколайович
асистент кафедри ТЕЕВ

    Народився 19 лютого 1983 р. Закінчив Вінницький національний технічний університет в 2005 р. У 2009 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.11.16 - інформаційно вимірювальні системи. Науковий напрямок досліджень: "Підвищення точності електромеханічних вимірювальних перетворювачів". Має більш як 10 наукових публікацій.
    Викладає дисципліни:"Теоретичні основи електротехніки", "Промислова електроніка", "Перетворювальна техніка"

    Персональна сторінка: akoval.vk.vntu.edu.ua

Вишневський Ян Олексійович
завідувач лабораторіями кафедри ТЕЕВ

    Народився 11 січня 1951 р. Закінчив Вінницький політехнічний інститут в 1984 р. В теперішній час займає посаду завідувача лабораторіями кафедри. Активно приймає участь в навчальному процесі. Розробив ряд лаботаторних стендів та приладів. Постійно підтримує робочий та естетичний стан лаботаторій кафедри. Приємна людина завжди радий допомогти та порадити.
Вишневська Ніна Серафімівна
інженер кафедри ТЕЕВ
    Народилася в 16 січня 1954 р. Закінчила Вінницький політехнічний інститут в 1987 р. Займає посаду інженера кафедри ТЕЕВ. Має значний досвід роботи у ВНТУ з 1986 року. Активно приймає участь у навчальному процесі та в розробці ового навчально-методичного забезпечення. Постійно працює над підвищенням власного професійно-методичного рівня.
Ратинський Едуард Вадимович
інженер кафедри ТЕЕВ
    Народився 14 квітня 1958 р. Закінчив Вінницький політехнічний інститут в 1984 р. Інженер кафедри. Активно приймає участь в навчальному процесі. Розробив ряд лаботаторних стендів та приладів. Постійно підтримує робочий стан лаботаторій кафедри.
Ніколаєва Наталя Володимирівна
інженер кафедри ТЕЕВ
    Народилася 7 квітня 1960 року. Займається організаціним забезпеченням навчального процесу та науково-дослідної роботи кафедри.

Граняк Валерій Федорович
аспірант кафедри ТЕЕВ

    У 2012 р. з відзнакою закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" та здобув кваліфікацію магістра з електромеханічних систем автоматизації та електроприводу. Активно займався громадською роботою. Був головою профбюро факультету електроенергетики та електромеханіки. Є головою наукового товариства студентів та аспірантів ВНТУ.
    З 2012 р. аспірант кафедри ТЕЕВ за спеціальністю 05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
    Науковий напрямок досліджень: "Розробка фазо-амплітудного методу та засобів вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків". Науковий керівник – д.т.н, проф. Кухарчук В. В.
    Має більш як 25 наукових публікацій.
    Викладає дисципліни: "Основи метрології та електричних вимірювань", "Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці"
    E-mail: titanxp2000@rambler.ru
    Персональна сторінка: granjak.vk.vntu.edu.ua