EnglishРусский
Назва дисципліни Навчальна Робоча
Теоретичні основи електротехніки, І, II, II частини Завантажити Завантажити
Теорія електричних та магнітних кіл Завантажити Завантажити
Теорія електричних сигналів і кіл Завантажити Завантажити
Загальна електротехніка Завантажити Завантажити
Основи електротехніки і електроніки Завантажити Завантажити
Основи електротехніки і електроніки Завантажити Завантажити
Основи теорії електрорадіокіл Завантажити Завантажити
Теорія електричних та електронних кіл Завантажити Завантажити
Основи метрології та електричних вимірювань Завантажити Завантажити
Основи метрології та електровимірювальна техніка Завантажити Завантажити
Основи метрології та техніка електровимірювань Завантажити Завантажити
Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці Завантажити Завантажити
Спеціальні розділи ІВС Завантажити Завантажити
Контрольно-вимірювальні системи в екології Завантажити Завантажити
КВС в електроенергетиці Завантажити Завантажити
Промислова електроніка Завантажити Завантажити
Перетворювальна техніка Завантажити Завантажити
Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів Завантажити Завантажити
Електричні та конструкційні матеріали Завантажити Завантажити


Назва .PDF .DOC
"Метрологія та вимірювальна техніка"
Автори: Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Долгополов В.П., Грумінська Л.В.
Завантажити Завантажити
"Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю"
Автори: Є.Т.Володарський, В.В.Кухарчук, В.О.Поджаренко, Г. Б.Сердюк
Завантажити Завантажити
"Перехідні процеси в лінійних електричних колах"
Автори: Ю.О. Карпов, Т.Є. Магас, Ю.Г. Ведміцький
Завантажити Завантажити
"Теоретичні основи електротехніки. ч. ІІ"
Автори: Ю.О. Карпов, Т.Є. Магас, В.Г. Мадьяров
Завантажити Завантажити
"Теоретичні основи електротехніки. Практикум"
Автори: Ю.О. Карпов, І.К.Говор, Ю.Г.Ведміцький, В.А.Логіненко
Завантажити Завантажити
"Теоретичні основи електротехніки. Електричне поле"
Автори: Карпов Ю.О., Кухарчук В.В., Ю.Г. Ведміцький
Завантажити Завантажити
"Комп'ютерне моделювання електричних кіл. Лабораторний практикум"
Автори: Кацив С.Ш., Мадьяров В.Г., Говор І.К.
Завантажити Завантажити


Назва дисципліни .DOC
Теоретичні основи електротехніки, частина І Завантажити
№ 1. Закони Ома і Кірхгофа. Потенціальна діаграма
№ 2. Перетворення лінійних електричних кіл
№ 3. Метод контурних струмів та метод вузлових потенціалів
№ 4. Принцип накладання та принцип взаємності
№ 5. Активний двополюсник
№ 6. Прості кола змінного струму
№ 7. Кола з взаємною індуктивністю
№ 8. Резонанс напруги в лінійному електричному колі
№ 9. Резонанс струмів
№ 10. Двополюсник і його кругова діаграма
Теоретичні основи електротехніки, частина II Завантажити
№ 12. Чотириполюсники
№ 14. Трифазне коло при з'єднані приймачів зіркою
№ 15. Трифазне коло при з'єднані приймачів три кутником
№ 16. Перехідні процеси в лінійних електричних колах
№ 16-А. Перехідні процеси в колах r-L та r-C
№ 16-Б. Перехідні процеси в послідовному колі r-L-C
№ 17. Нелінійні кола постійного струму
№ 17-А. Розгалужене нелінійне коло постійного струму
№ 17-Б. Параметричний стабілізатор постійної напруги
№ 18. Дослідження котушки з феромагнітним сердечником
№ 19. Ферорезонанс напруг
№ 20. Однофазний трансформатор з феромагнітним сердечником
Теоретичні основи електротехніки, частина III Завантажити
№ 22. Дослідження однорідної довгої лінії
№ 23. Дослідження магнітного поля циліндричної котушки без магнітопровода
№ 24. Дослідження переломлення силових ліній стаціонарноо електричного поля на границі розподілу двох середовищ
№ 25. Моделювання електричного поля двохпровідної лінії полем струму на електропровідній бумазі
№ 26. Дослідження електричного поля кульового заземлювача
№ 27. Визначення коефіцієнтів електростатичної індукції та часткових ємкостей трижилового кабеля
Теорія електричних сигналів і кіл Завантажити
Основи теорії електрорадіокіл Завантажити
Основи метрології та електричних вимірювань Завантажити
№ 1. Вимірювання основних електричних параметрів в однофазних колах
№ 2. Вимірювання струмів та напруг з використанням масштабних перетворювачів
№ 3. Вимірювання активної та реактивної потужностей в трифаз-них колах
№ 4. Повірка однофазного лічильника
№ 5. Вимірювання опорів на постійному струмі мостами
№ 6. Вимірювання електричних величин компенсатором постій-ного струму
№ 7. Електронний осцилограф
№ 11. Оцінка метрологічних характеристик в середовищі програм-ного забезпечення Numeri
Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці Завантажити
№ 1. Оцінка метрологічних характеристик в середовищі програмного забезпечення Numeri
№ 2. Вимірювання температури
№ 3. Оцінка випадкових похибок прямих вимірювань
№ 4. Дослідження вимірювального каналу напруги
№ 5. Дослідження вимірювального каналу частоти
№ 6. Повірка вимірювального каналу кутової швидкості
Контрольно-вимірювальні системи в екології Завантажити
№ 1. Оцінка метрологічних характеристик в середовищі програмного забезпечення Numeri
№ 2. Оцінка випадкових похибок прямих вимірювань
№ 3. Дослідження вимірювального каналу напруги
№ 4. Дослідження вимірювального каналу частоти
№ 5. Вимірювання вологості
№ 6. Вимірювання радіоактивного фону та статистична обробка результатів вимірювань
№ 7. Вимірювання температури
Контрольно-вимірювальні системи в екології (для студентів заочної форми навчання) Завантажити
Промислова електроніка Завантажити
Основи перетворювальної техніки Завантажити


Назва .DOC
Альбом РГЗ з курсу ТОЕ (з прикладами) Завантажити
Інші допоміжні матеріали для розрахунку РГЗ Завантажити
Методичні вказівки до оформлення РГЗ (з прикладами) Завантажити


Назва дисципліни .DOC
Контрольно-вимірювальні системи в екології Завантажити
Інформаційно-вимірювальні системи електромеханіці Завантажити
Основи метрології та електровимірювальна техніка Завантажити


Назва Посилання
Величезний книжковий портал на наукову тематику ihtik.lib.ru